Zapytanie ofertowe nr 6/2023 (dotyczy zakupu trąbek)

Zapytanie ofertowe nr 6/2023
(dotyczy zakupu trąbek)

I. ZAMAWIAJĄCY
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
NIP: 956-14-29-917, REGON: 000821027 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup profesjonalnych trąbek – 3 sztuki  
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    - trąbki Bb Chicago  Yamaha seria Xeno Artist, model YTR9335CHS 05
    - seria mistrzowska produkowana ręcznie 
- instrument posrebrzany
- czara ręcznie kształtowana z jednego kawałka blachy mosiężnej o średnicy 123mm z rantem 
w stylu francuskim zapewniająca pełne brzmienie i szybką reakcję instrumentu podczas gry 
w zróżnicowanej dynamice i skali
- materiał czary: wysokiej jakości żółty mosiądz (yellow brass)
- menzura 11,65 mm
- ulepszona rurka ustnikowa typu MalonePipe MB1 charakteryzująca się łatwym przepływem powietrza i zminimalizowanym oporem podczas gry zapewniająca dodatkowo precyzję intonacyjną
- główny krąglik strojeniowy ze wspornikiem o zwiększonej wadze dla uzyskania lepszej stabilności brzmienia 
- wentyle wykonane z monelu ręcznie docierane
- ręcznie docierane krągliki wentyli i krąglik strojeniowy
- krąglik strojeniowy o jednym łuku z kranikiem wodnym w postaci klapy zakończonej korkiem 
na podwyższonych nóżkach z możliwością regulacji oporu sprężyny za pomocą śrubki zapewniający swobodny rezonans
- otwór spustowy kranika wodnego wysunięty
- dodatkowy wspornik łączący rurkę strojeniową z rurką wychodzącą z trzeciego wentyla prowadzącą do krąglika strojeniowego zapewniający lepsze wyważenie instrumentu
- hak na palec prawej ręki styczny do rurki ustnikowej lutowany na odcinku około 1/3 swojej długości 
- ogranicznik krąglika 3-go wentyla w postaci śrubki montowanej po zewnętrznej stronie krąglika wysunięty do przodu umożliwiający zwiększone niż standardowe wysunięcie krąglika
- kółko zamontowane na krągliku 3-go wentyla i hak pod kciuk zamontowany na krągliku 1-go wentyla
- dodatkowe wsporniki łączące krągliki 1-go i 3-go wentyla zapewniające stabilność w grze i odpowiednie wyważenie instrumentu
- masa perłowa na przyciskach wentyli
- odbojniki wentyli zamontowane na górnych nakrętkach wykonane z neoprenu zapewniające cichą pracę wentyli podczas gry
- metalowe prowadnice wewnątrz obudowy wentyli zapewniające lepszy rezonans instrumentu
- instrumenty bez futerałów 
Dodatkowy warunek konieczny: 
- możliwość wyboru 3 sztuk z 6 sztuk tego samego modelu instrumentu w siedzibie zamawiającego

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 19.06. do 31.12.2023r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie opisu przedstawionego w zamówieniu.
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia, 
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Przedstawiona oferta powinna zawierać oferowaną jednostkową cenę netto, stawkę podatku VAT w %, ofertowaną jednostkową cenę brutto, wartość całego zamówienia brutto, wartość całego zamówienia netto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl do dnia 12 czerwca 2023r. do godziny 12:00.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
– cena 40%, jakość 60%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Karolina Smolarek-Szynal pod numerem telefonu +56 663 79 17 oraz adresem email: organizacja at tos [dot] art [dot] pl
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023 14:47:51
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2023 13:41:46
Data publikacji informacji: od 31.05.2023 14:47:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.06.2023 13:41:46 Alina Reut edycja strony
05.06.2023 10:16:23 Alina Reut edycja strony
31.05.2023 14:47:51 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM