Deklaracja dostępności strony

Deklaracja dostępności strony

Toruńska Orkiestra Symfoniczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł, może się zdarzyć więc, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube.
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

                  - cel linku nie jest odpowiednio określony,
                  - opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
                  - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: dostepnosc at tos [dot] art [dot] pl

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab)
 • Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
 • Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
  Firefox, Chrome, Internet Explorer:
  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  Opera:
  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  [-] aby pomniejszyć widok
 • Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 • Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
 • Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 • Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Aplikacje mobilne - obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Działdowska, adres poczty elektronicznej: dostepnosc at tos [dot] art [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 690 000 851. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej mieszczącej się w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3 jest budynek należący do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki oddany do użytku 2015 roku, jest on w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.  

Administracja TOS znajduje się w budynku na 2 piętrze, na które z poziomu parteru można wjechać windą.

Wejście do budynku z salami koncertowymi z otaczających ulic odbywa bez konieczności pokonywania schodów zewnętrznych. Poziom głównego wejścia do budynku znajduje się bezpośrednio na poziomie terenu. Natomiast komunikację pionową pomiędzy wszystkimi poziomami CKK Jordanki zapewniają odpowiedniej wielkości windy

W pierwszych rzędach sal koncertowych przewidziane są miejsca, gdzie można w wygodny sposób umieścić wózek inwalidzki.

Toalety dla osób niepełnosprawnych, dostosowane tak aby użytkownicy mogli swobodnie z nich korzystać.

Parking podziemny dysponuje łącznie na obydwu kondygnacjach pięcioma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Wyjście z parkingu ułatwia z kolei wygodna winda.

Garderoby są również dostosowane dla artystów poruszających się na wózku.

W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki przewidziano także udogodnienia dla osób niewidomych i słabo widzących - miejsca i ciągi komunikacyjne są specjalnie oznaczone.

W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki zamontowano również pętlę indukcyjną. Jest to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną). Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Nie ma takiej możliwości.
Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020 14:05:27
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021 08:25:19
Data publikacji informacji: od 07.12.2020 14:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.09.2021 08:25:19 Alina Reut edycja strony
21.09.2021 08:24:53 Alina Reut edycja strony
11.12.2020 08:48:17 admin_vobacom edycja strony
07.12.2020 14:05:27 admin_vobacom strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM