Zapytanie ofertowe nr 24/2022 (dotyczy zakupu mównicy multimedialnej)

I. ZAMAWIAJĄCY
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
NIP: 956-14-29-917, REGON: 000821027 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup mównicy multimedialnej
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
     - Przedmiot zamówienia – mównica multimedialna wg poniższej specyfikacji:
1. Wygląd mównicy:
- elegancka, 
- o nowoczesnym kształcie, 
- tak samo dobrze dopasowana do mówcy żeńskiego i męskiego,

2. Konstrukcja mównicy:
- Przybliżone wymiary mównicy: 860-1160 cm (wys.) x 73 cm (szer.) x 61 cm (gł.). Wymiar dotyczący wysokości mównicy jest liczony od najniższego położenia do najwyższego.
- Stabilna, wytrzymała konstrukcja i podstawa mównicy, wykonane ze stali, elementy konstrukcyjne powinny być łączone w trwały sposób przez spawanie lub zgrzewanie.
- Elementy konstrukcyjne mównicy powinny być malowane proszkowo tak żeby zapewnić dużą wytrzymałość  na uszkodzenia.
- Kolor wykończenia elementów metalowych w tym korpusu 9004 jednobarwny zgodnie z paletą RAL.
- Front, boki mównicy i pulpit powinny być wykonane z wytrzymałego i twardego materiału o jednorodnej i zwartej strukturze, barwionego w masie np. Corian lub równoważny.
- Lampka LED o niskim poborze mocy z barwą światła białe, zimne z regulacją intensywności świecenia..  - Waga mównicy nie powinna przekraczać 45 kg

3. Funkcjonalności mównicy:
- Automatyczna regulacja wysokości mównicy w zakresie minimum 30 cm. Za automatyczną regulację wysokości mównicy Zamawiający uznaje  płynne, w pełni automatyczne podnoszenie i opuszczanie mównicy za pomocą przycisku znajdującego się na panelu pulpitu mównicy.
- Zintegrowany z mównicą panel multimedialny z wewnętrznym okablowaniem, zawierający porty/złącza/gniazda (niezbędne minimum): HDMI; RJ 45; XLR,  zasilanie 230 V.
- Lampka LED z regulacją intensywności świecenia.

4. Wyposażenie mównicy:
- 1 Mikrofon pojemnościowe z regulacją położenia np. Samson CM 20P lub równoważny w parametrach technicznych. 
- Lampka LED z regulacją położenia i regulacją natężenia światła.
- Otwór na kubek/szklankę.
- Amortyzator tłumiący dla mikrofonu.

5.Skrzynia transportowa typu case
Skrzynia transportowa dopasowana do bezpiecznego transportu mównicy.
Wykonana w standardzie skrzyń typu „flightcase”.
Ściany boczne wykonane ze sklejki o grubości minimum 8mm, łączone ze sobą w profilach aluminiowych.
Skrzynia powinna być wykonana tak, żeby załadunek mównicy możliwy był również w orientacji pionowej.
Konstrukcja skrzyni musi być dostosowana do transportu w pozycji „stojącej” lub „leżącej”.
Skrzynia musi posiadać co najmniej 4 kółka do transportu w pozycji leżącej a dwa z nich powinny posiadać hamulec.
Wnętrze skrzyni musi być dopasowane do kształtu mównicy, tak żeby zapewnić mównicy bezpieczeństwo w trakcie transportu.
Skrzynia powinny być wyposażona w solidne uchwyty transportowe zapewniające komfortowe transportowanie w pozycji leżącej oraz dodatkowe uchwyty umożliwiające podniesienie skrzyni w pozycji stojącej.


3.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego PDF.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 14.07 do 15.08.2022r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie opisu przedstawionego w zamówieniu.
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia, 
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Przedstawiona oferta powinna zawierać oferowaną jednostkową cenę netto, stawkę podatku VAT w %, ofertowaną jednostkową cenę brutto, wartość całego zamówienia brutto, wartość całego zamówienia netto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl do dnia 13 lipca 2022r. do godziny 12:00.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena - 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Karolina Smolarek-Szynal pod numerem telefonu +56 663 79 17 oraz adresem email: organizacja at tos [dot] art [dot] pl
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 04.07.2022 11:53:25
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2022 19:28:29
Data publikacji informacji: od 04.07.2022 11:53:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.07.2022 19:28:29 Alina Reut edycja strony
04.07.2022 11:53:25 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM