Muzyk orkiestrowy - waltornia TUTTI

Toruńska Orkiestra Symfoniczna ogłasza przesłuchanie do orkiestry na stanowisko:
MUZYK ORKIESTROWY – WALTORNIA - TUTTI, 

Przesłuchanie odbędzie się 3 listopada (piątek) 2023 r. o godzinie 14:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Aleja Solidarności 1 -3, 87-100 Toruń 

Program:

I etap 
1) W.A. Mozart - III Koncert Es-dur KV 447, cz. I ekspozycja (do litery C) + kadencja
2) H. Neuling – Bagatelle (do nr. 4) 

II etap
1) L. van Beethoven – Uwertura Fidelio (horn II in E)
2) C.M. Weber – Uwertura do opery Wolny strzelec (horn IV in C)
3) L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica, cz. III Allegro vivace (horn II in Es)
4) L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92, cz. I Vivace (horn II in A)
5) L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125, cz. III Adagio molto e cantabile (horn IV in Es)
6) D. Szostakowicz – V Symfonia d-moll op. 47, cz. I Moderato (horn IV in F)

Materiały nutowe w załączniku. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - waltornia” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, listownie na adres: Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu), lub mailowo: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 23.10.2023 r., godz. 15:00. 

Przebieg naboru: Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl). 

Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.

Orkiestra zapewnia akompaniatora.

Proponowane zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze 2/3 etatu na okres od stycznia 2024 do grudnia 2024.


Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.”
*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna                                  z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod at tos [dot] art [dot] pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i /lub przyszłych rekrutacji (art. 6 ust 1 lit.a,c RODO oraz Kodeks Pracy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji.
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy.
7) Podane przez Panią/Pana dane będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej                                           z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 12.09.2023 09:54:48
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2023 10:05:18
Data publikacji informacji: od 12.09.2023 09:54:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.09.2023 10:05:18 Alina Reut edycja strony
12.09.2023 09:54:48 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM