Muzyk orkiestrowy - waltornia I głos z obowiązkiem grania tutti

Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej ogłasza przesłuchanie do orkiestry na stanowisko:

Muzyk orkiestrowy – waltornia - I głos z obowiązkiem grania tutti

 

Wymagany program przesłuchania:

I etap 
Koncert do wyboru: 
W.A. Mozart - II Koncert Es-dur KV 417, cz. I 
W.A. Mozart  - IV Koncert Es-dur, KV 495, cz. I (z kadencją) 
Literatura orkiestrowa:
G. Rossini - Uwertura do opery „Cyrulik Sewilski” 
J. Brahms – III symfonia F – dur op. 90; fragment w załączniku

II etap
Literatura orkiestrowa:
P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll, op. 36; 
P. Czajkowski – V Symfonia e-moll, op. 64,
W.A. Mozart – 40 Symfonia g-moll KV 550
J. Strauss – Dyl Sowizdrzał, op. 28 
C. Franck – Symfonia D - dur 
L. van Beethoven – VII Symfonia A – dur, op. 90 

Materiały nutowe w załączniku. 

Przesłuchanie odbędzie się w dniu 4 listopada (czwartek) 2021 r. o godzinie 15:00 w Toruniu.

Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - waltornia” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, listownie na adres: Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu), lub mailowo: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 25.10.2021 r., godz. 15:00.

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.”
*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Przebieg naboru:
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl). 
Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
Orkiestra zapewnia akompaniatora.
Proponowane zatrudnienie: umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące, a następnie przedłużenie umowy na czas określony (łącznie trzy umowy o pracę na czas określony, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 33 miesiące – zgodnie z § 1,2,3 art. 25¹ Kodeksu Pracy).

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod at tos [dot] art [dot] pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i /lub przyszłych rekrutacji (art. 6 ust 1 lit.a,c RODO oraz Kodeks Pracy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji.
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy.
7) Podane przez Panią/Pana dane będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 17.09.2021 12:59:16
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2021 14:07:59
Data publikacji informacji: od 17.09.2021 12:59:17
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.09.2021 14:07:59 Alina Reut edycja strony
17.09.2021 14:07:44 Alina Reut edycja strony
17.09.2021 13:28:47 Alina Reut edycja strony
17.09.2021 13:22:38 Alina Reut edycja strony
17.09.2021 12:59:16 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM