Muzyk orkiestrowy – zastępca koncertmistrza grupy I skrzypiec i sekcji instrumentów smyczkowych

Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko muzyczne:

Muzyk orkiestrowy – zastępca koncertmistrza grupy I skrzypiec i sekcji instrumentów smyczkowych

Wymagany program przesłuchania:

I etap:
W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 – I część z kadencją
J.S. Bach – dwie kontrastujące części z wybranej Sonaty lub Partity lub Chaconne z II Partity
Wirtuozowski utwór romantyczny lub I cz. koncertu romantycznego z kadencją

II etap:
Partie orkiestrowe:
P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36, I część lit. H – L
R. Strauss – Don Juan op. 20, od początku do lit. B, po lit. C
R. Schumann – II Symfonia C-dur op. 61, część II - Scherzo, t. 1-97
J. Brahms – III Symfonia F-dur op. 90, część I t. 1 - 21

III etap:
Partie solowe:
N. Rimski-Korsakow – Szeherezada
N. Rimski-Korsakow – Kaprys hiszpański
J. Brahms – I Symfonia c-moll op. 68, cz. II
P. Czajkowski – Suita Jezioro łabędzie, scena 4

Przesłuchanie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00 w Toruniu.

Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy – zastępca koncertmistrza grupy I skrzypiec i sekcji instrumentów smyczkowych” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej osobiście, przesłać listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 13 sierpnia 2021 r., godz.15:00.

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.”
*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Przebieg naboru:
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl). Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach. Orkiestra zapewnia akompaniatora.
Proponowane zatrudnienie: umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące (wrzesień – listopad 2021), a następnie przedłużenie umowy na czas określony (łącznie trzy umowy o pracę na czas określony, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 33 miesiące – zgodnie z § 1,2,3 art. 25¹ Kodeksu Pracy).

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod at tos [dot] art [dot] pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i /lub przyszłych rekrutacji (art. 6 ust 1 lit.a,c RODO oraz Kodeks Pracy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji.
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy.
7) Podane przez Panią/Pana dane będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 01.07.2021 10:28:59
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2021 15:08:40
Data publikacji informacji: od 01.07.2021 10:28:59
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.07.2021 15:08:40 Alina Reut edycja strony
10.07.2021 15:08:00 Alina Reut edycja strony
01.07.2021 10:28:59 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM