Toruńska Orkiestra Symfoniczna ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik techniczny

Toruńska Orkiestra Symfoniczna ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Pracownik techniczny

1. Wymagania oczekiwane:
- wykształcenie minimum średnie
- dobra komunikacja interpersonalna, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
- punktualność i sumienność
- dyspozycyjność także poza standardowym czasem pracy (zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)

2. Mile widziane:
- doświadczenie w pracy w zakresie zbliżonym do obowiązków na proponowanym stanowisku
- podstawowa znajomość języka angielskiego
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach stresowych
- podstawowe umiejętności obsługi sprzętu oświetleniowego oraz audio / video

3. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
- obsługę techniczna sceny (prawidłowe ustawienie estrady, sali koncertowej, sali prób na potrzeby realizacji wydarzeń organizowanych przez instytucję)
- współpracę z Działem Koncertów i Audycji szkolnych
- koordynację dystrybucji materiałów promocyjnych, w tym plakatów
- wykonywanie drobnych prac gospodarczych / napraw konserwatorskich 
- transport sprzętu i instrumentów na koncerty poza siedzibą
- dbałość o powierzone mienie
- współpraca z kontrahentami, partnerami, organizatorami w zakresie riderów technicznych, stage planów i pozostałych kwestii technicznych dotyczących realizacji wydarzeń 
- współpraca przy projektach infrastrukturalnych (m.in finansowanych ze środków unijnych), ustalanie szczegółów dotyczących kwestii logistycznych, technicznych, w tym terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań w ramach projektów,
- koordynacja działań technicznych, zlecanie i nadzór czynności powierzanych podwykonawcom, 
- zaopatrzenie w materiały i środki niezbędne do realizacji działań artystycznych i administracyjnych

4. Wymagane dokumenty:
CV, kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub referencje, odbyte kursy i szkolenia.
Instytucja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.”

*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika technicznego” należy składać osobiście w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Centrum Kulturalno-Kongresowym, przesłać  listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń lub mailowo: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl w terminie do dnia 13.03.2023 r. do godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Proponowane zatrudnienie: umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące, a następnie przedłużenie umowy na czas określony (łącznie trzy umowy o pracę na czas określony, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 33 miesiące – zgodnie z § 1,2,3 art. 25¹ Kodeksu Pracy).

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod at tos [dot] art [dot] pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i /lub przyszłych rekrutacji (art. 6 ust 1 lit.a,c RODO oraz Kodeks Pracy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji. 
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy. 
7) Podane przez Panią/Pana dane będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 02.03.2023 12:16:37
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2023 14:31:28
Data publikacji informacji: od 02.03.2023 12:16:37
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
02.03.2023 14:31:28 Alina Reut edycja strony
02.03.2023 12:16:37 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM