Konferansjer/Konferansjerka ds. audycji muzycznych i projektów edukacyjnych

Toruńska Orkiestra Symfoniczna ogłasza nabór na wolne stanowisko muzyczne:
Konferansjerka/Konferansjer ds. spraw audycji muzycznych i projektów edukacyjnych

1. Wymagania oczekiwane:
- niezbędne co najmniej średnie wykształcenie muzyczne lub z zakresu nauk humanistycznych/społecznych/artystycznych, w tym: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, śpiew;
- znajomość technik animacyjnych i pracy warsztatowej z różnymi grupami dzieci, młodzieży i dorosłych;
- wysoka umiejętność komunikacji i współpracy;
- odpowiedzialność, kreatywność;
- chęć wyjazdów poza siedzibę pracodawcy;
- prawo jazdy kat. B - własny samochód będzie dodatkowym atutem.

2. Mile widziane:
- doświadczenie w pracy w zakresie zbliżonym do obowiązków na proponowanym stanowisku; 
- kurs pedagogiczny;
- znajomość gry na instrumencie;
- znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
- prowadzenie koncertów, audycji, zajęć edukacyjnych i warsztatów dla różnych grup wiekowych,
- kreowanie, przygotowanie i prowadzenie działań związanych z poszerzaniem oferty edukacyjnej TOS o programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
- współtworzenie ofert, w tym wniosków na potrzeby ogłaszanych naborów projektowych;
- przygotowywanie działań promocyjnych oferty edukacyjnej;
- czynny udział w organizacji innych wydarzeń i koncertów realizowanych przez instytucję.

4. Wymagane dokumenty:
CV, kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub referencje, odbyte kursy i szkolenia.

Instytucja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.”

*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy prowadzenia audycji muzycznych i projektów edukacyjnych” należy składać osobiście w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Centrum Kulturalno-Kongresowym, przesłać  listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń lub mailowo: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Proponowane zatrudnienie: umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące, a następnie przedłużenie umowy na czas określony (łącznie trzy umowy o pracę na czas określony, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 33 miesiące – zgodnie z § 1,2,3 art. 25¹ Kodeksu Pracy).

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod at tos [dot] art [dot] pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i /lub przyszłych rekrutacji (art. 6 ust 1 lit.a,c RODO oraz Kodeks Pracy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji. 
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy. 
7) Podane przez Panią/Pana dane będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 19.08.2022 08:46:11
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2022 13:32:52
Data publikacji informacji: od 19.08.2022 08:46:12
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.08.2022 13:32:52 Alina Reut edycja strony
19.08.2022 09:18:45 Alina Reut edycja strony
19.08.2022 08:46:11 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM